Главные новости сегодня

Тараз
Курс:
К сведению 30 янв, 12:18

Печи иногда опасны

В 2012 году на территории области произошло 371 пожаров материальный ущерб от них составил 172 млн. 531 тыс. 264 тенге, в огне погибло 20 человек, из них 8 детей и получили травмы различной степени тяжести 15 человек, из них 3 детей.  

Следует отметить, что свыше 60 % всех пожаров, а также пострадавших от их последствий  приходится на жилой сектор. Так, в 2012 году в жилом секторе произошло 228 пожаров, с общим ущербом более 56 млн. тенге, что составляет 61 % от общего количества пожаров. Причин возникновения пожаров много, и все же основными являются неправильное обращение с огнем, халатность, беспечность, легкомыслие.

С наступлением зимнего отопительного периода резко увеличивается  количество пожаров по причине неисправности печей, дымоходов и нарушения правил пожарной безопасности при топке печей.

В домах с печным отоплением опасность пожара существует всегда. В 2012 году на территории области произошло 55 пожаров от неисправности  печей  с ущербом более 6 миллионов тенге,  32 случая связаны с отравлением угарным газом, при которых пострадали 86 человек, 4 из которых погибли.

В отопительный период в дежурную службу часто поступают сообщения об отравлениях угарным газом. Так, 5 января 2013 года от неисправности отопительной печи в  доме по ул. Яблоневая, ст. Шолдала г.Тараз работающей на твердом топливе, отравление получили 3 человека, из них 1 ребенок. В этот же день в результате пожара в жилом доме с Кулан района им. Т.Рыскулова получил отравление владелец дома, который был госпитализирован в районную больницу.

Анализ пожаров показывает, что наибольшее их число происходит в ночное время суток: для спящего человека достаточно нескольких минут нахождения в  задымленном помещении, чтобы получить критическую дозу угарного газа, которая может привести к летальному исходу.

Необходимо помнить, что угарный газ является наиболее опасным из летучих компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении любых органических материалов. Он распространяется вместе с дымом и не оседает на стенах и окружающих предметах, практически не поглощается водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от места горения или топящейся печи имеющей неисправности, в том числе и в дымоходе.

В связи с этим хотелось бы еще раз напомнить жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании отопительных печей.  

 

 

Пештің қауіптілігі

         Жыл сайын Жамбыл облысы аумағында шашамен 300-350 өрт оқиғасы орын алуда, әрбір 10 өрттің тоғызы адамдардың немқұрайлығынан орын алуда.

         2012 жылы облыс аумағында 371 өрт тіркеліп, 172 млн.531 мың 264 теңге материалдық шығын келтірілді және өрт кезінде 20 адам қаза болды, оның ішінде 8 бала, сондай –ақ 15 адам әртүрлі дәрежеде күйік алды, оның 3 бала.

         Атап айтатын жағдай, жалпы өрт санының және оның зардаптарының 60 % астамы тұрғын үй секторының үлесіне тиюде.  Мысалы, 2012 жылы тұрғын үй секторында 228 өрт тіркеліп 56 млн. теңгеден астам шығын келтірілді, яғни жалпы өрт санының 61 % құрауда. Өрттің шығу себебі өте көп, бірақ негізгісі – тұрғындардың отты пайдаланудағы абайзыздығы, немқұрайылық, салғырттық және жеңілтектік.

         Қысқы жылыту маусымының басталысымен пешті жағу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамау, пеш және оның құбырлары  ақауының салдарынан  өрт саны күрт өсіп отыр.

Пешпен жылытылатын тұрғын үйлерде қауіптілік барлық уақытта бар. 2012 жылы облыс аумағында пештің ақауынан 55 өрт тіркеліп, 6 мллион теңгеден астам шығын келтірілді, тұншықтырғыш газбен уланудың 32 жағдайы орын алып, 86 адам зардап шекті, оның 4 қаза болды.

Жылыту маусымында кезекші бөлімге тұншықтырғыш газбен улану оқиғасы бойынша хабарламалардың түсуі жилеп кетеді. Яғни, 2013 жылдың 5 қаңтарында қатты отынмен жылытылатын пештің  ақауынан Тараз қаласы, Шөлдана стансасы, Яблоневая көшесіндегі  тұрғын үйде 3 адам уланды, оның 1 бала. Осы күні Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылындағы тұрғын үйде орын алған өрттен үй егесі уланып, аудандық ауруханаға жеткізілді.

Өрт оқиғаларына жүргізілген талдау нәтижесі көрсеткендей, олардың басым көпшілігі түнгі мезгілде болып отыр: ұйқыға кеткен адамның түтіндеген бөлмеде бірнеше минут болуы,  тұншықтырғыш газбен уланудың қауіпті деңгейін алып, қайғылы оқиғаға ұласуы мүмкін.

Тұншықтырғыш газ жану нәтижесіндегі кезкелген органикалық материалдардың термиялық бөліну өнімдері компонентерінің ішіндегі ең қауіптісі екендегін есте сақтау қажет. Ол түтінмен бірге таралады және қабырғаларға, қоршаған заттар бетіне шөкпейді және суға сіңбейді. Жану орынынан алыстау орналасқан ақауы бар жанып тұрған пештен, мұржадан немесе бөлек бөлмеден де тұншықтырғыш газбен улану мүмкіндігі бар. 

Осыған орай, тұрғындарға жылыту пештерін пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау қажеттігі туралы хабарлаймын.

 

Жамбыл облысы ТЖД Мемлекеттік өрт

бақылау басқармасының бастығы

өртке қарсы қызмет полковнигі

Есен Кетебаев